Ettevõtted on Eestis jagatud suuruse järgi kategooriatesse: mikroettevõte, väikettevõte, keskmise suurusega ettevõte ja suurettevõte. Sõltuvalt sellest, millisesse kategooriasse ettevõte kuulub, on sätestatud nõuded raamatupidamise aastaaruande koostamisele.

Ettevõtted on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Mikroettevõtte majandusaasta aruanne võib aga olla ka lühendatud kujul, mis koosneb lühikesest bilansist, kasumiaruandest ja mõnest lisast. Mikroettevõtja tegevusaruannet koostama ei pea.

Mikroettevõtte majandusaasta aruande esitamine ja tähtaeg

Majandusaasta aruanne tuleb äriregistrile esitada kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Ka siis, kui aktiivset äritegevust ei toimu. Tavaliselt kestab majandusaasta 12 kuud ning enamikel Eesti ettevõtetel langeb see kokku kalendriaastaga (1. jaanuar kuni 31. detsember). See tähendab, et suurem osa firmasid peab aruande esitama 30. juuniks. Majandusaasta võib kesta aga ka näiteks aprillist aprillini. Sellisel juhul tuleb aruanne esitada oktoobriks. Ettevõtte majandusaasta algus ja lõpp on kirjas ettevõtte põhikirja üldsätetes.

Anname kindluse, et sinu mikroettevõtte aastaaruanne on tehtud, riskid maandatud ning vajalik kompetents olemas.

Mikroettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja esitamine – alates 75€.

küsi pakkumist