Eestis kõige levinumad ettevõtlusvormid on: osaühing (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja aktsiaselts (AS). Ettevõtted liigitatakse ka suuruse järgi: mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte ja suurettevõte.

Mikroettevõte vs väikeettevõte

Mikroettevõte on osaühing, millel on üks osanik, kes on ka juhatuse liige, müügitulu on aastas kuni 50 000 eurot ja varad kokku kuni 175 000 eurot. Väikeettevõte on äriühing, mille müügitulu on üle 8 miljoni euro, aruande aasta bilansipäeval on varasid kokku üle 4 miljoni euro või keskmine töötajate arv 50 inimest.


Mikroettevõte

Osaühing, mille näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

 • varad kokku kuni 175 000 eurot,
 • kohustised ei ole suuremad kui omakapital,
 • üks osanik, kes on ka juhatuse liige,
 • müügitulu kuni 50 000 eurot.

Väikeeettevõte

Äriühing, mis ei ole mikroettevõte ja näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 4 000 000 eurot,
 • müügitulu 8 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 50 inimest.


Keskmise suurusega ettevõte

Äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 250 inimest.

Suurettevõte

Äriühing, mille näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 20 000 000 eurot,
 • müügitulu 40 000 000 eurot,
 • keskmine töötajate arv 250 inimest.

Allikas: Raamatupidamise seadus

Liitu teenusega

Vaata lisaks: